FACEBOOK

NAŠE ÚSPĚCHY

PRO VEŘEJNOST

Vyhledávání

SPONZOŘI

ZAJÍMAVOSTI ...

DISCIPLÍNY rss

Sportovní střelba zahrnuje více disciplín, při kterých se střelec snaží  zasáhnout co nejpřesněji cíl. Pro úspěch je rozhodující přesnost, u některých disciplín v kombinaci s rychlostí.  Ve sportovní střelbě jsou účastníci soutěží rozděleni podle věku a pohlaví do kategorií.

Současná Mezinárodní pravidla ISSF rozeznávají čtyři kategorie - muže, ženy, juniory (do 20-ti let) a juniorky (do 20-ti let). Národní pravidla, vydávaná pro potřebu ČSS pro soutěže v ČR, mají navíc kategorie mladších žáků, mladších žaček (do 12-ti let), starších žáků a žaček (do 14-ti let), mladších dorostenců a dorostenek (do 16-ti let), starších dorostenců a dorostenek (do 18-ti let), seniorů a seniorek (nad 45 let) a veteránů a veteránek (nad 55 let). Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Puškové disciplíny

 • · Libovolná malorážka – LM – (olympijská disciplína) - 2 druhy soutěží: 60 ran vleže v čase 75 min. a 3x40 ran (v pořadí: vleže, vkleče, vstoje) v celkovém čase 180 min. Povolena je jakákoliv puška ráže 5,6 mm ('22 Long Rifle) pro střelivo s okrajovým zápalem. Hmotnost zbraně nesmí přesáhnout 8 kg, zbraň může mít hák na botce pažby, střelec může v poloze vkleče a vleže používat střelecký řemen, pro polohu vstoje opěrku ruky pod předpažbím. Střílí se na vzdálenost 50 metrů. Střílí ji muži a junioři.
 • · Sportovní malorážka – SM – (olympijská disciplína) - 2 druhy soutěží: 60 ran vleže v čase 75 min. a 3x20 ran (v pořadí: vleže, vkleče, vstoje) v celkovém čase 135 min. Střílí se puškou ráže 5,6 mm ('22 Long Rifle) pro střelivo s okrajovým zápalem, hmotnost zbraně nesmí přesahovat 6,5 kg, v poloze vleže a vkleče je možno použít střelecký řemen, vstoje opěrku ruky pod předpažbím. Střílí se na vzdálenost 50 metrů. Střílí ji ženy, juniorky a dorost.
 • · Velkorážní terčovnice – VT – (mezinárodní disciplína) - 2 druhy soutěží: 60 ran vleže v čase 75 min. a 3x20 ran (v pořadí: vleže, vkleče, vstoje) v celkovém čase 135 min. Střílí se podle stejných pravidel jako u libovolné malorážky, s tím, že je povolena ráže max. 8 mm. Střílí se na vzdálenost 300 metrů. Je to soutěž, ve které je jediná kategorie bez rozdílu.
 • · Velkorážní standardní puška – VStPu – (mezinárodní disciplína) - nahradila dřívější disciplínu armádní puška. Předepsány jsou základní rozměry, ráže max. 8 mm a odpor spouště min. 1500 g. Střílí se na 300 metrů 3x20 ran (v pořadí: vleže, vkleče, vstoje) v celkovém čase 135 min.
 • · Vzduchová puška - VzPu – (olympijská disciplína) - jako pohon střely použit vzduch nebo jiný plyn (CO2), má předepsanou ráži 4,5 mm a hmotnost max. 5,5 kg. Střílí se pouze vstoje, na vzdálenost 10 metrů, muži a junioři 60 ran v čase 105 min., ženy, juniorky a dorost 40 ran v čase 75 min.
 • · Vzduchová puška – VzPu 30 – (národní disciplína pro mládež do 14-ti let) - jako pohon střely použit vzduch nebo jiný plyn (CO2), má předepsanou ráži 4,5 mm a hmotnost max. 5 kg. Střílí se pouze vleže na vzdálenost 10 metrů, 30 ran v čase 50 min.
 • · Běžící terč – BT – (mezinárodní disciplína) - střílí se jednak na 10 metrů vzduchovou puškou ráže 4,5 mm, jednak na 50 metrů malorážkou ráže 5,6 mm. Zbraň může být v obou případech vybavena dalekohledem. Terč, který se pohybuje střídavě doprava a doleva na určené dráze, je pro střelbu na 50 m zakomponován do figury běžícího kňoura (kance). Střílí se jednak závod 30 + 30 ran (pomalé běhy s rychlostí terče 2 m/s pro vzdálenost 50 m a 0,4 m/s pro vzdálenost 10 m; rychlé běhy s rychlostí terče 4 m/s, resp. 0,8 m/s), jednak závod 20 + 20 ran mix, ve kterém se rychlé a pomalé běhy střídají tak, že střelec neví, který běh bude následovat. Všechny ženské kategorie střílí závod 20 + 20 ran a 20 + 20 ran mix.
 • Odstřelovačské disciplíny – (národní disciplíny) - jsou celkem tři.
 • · velkorážní puška s dalekohledem na mizivé cíle ve vzdálenosti do 300 metrů,
 • · malorážka s dalekohledem na mizivé cíle ve vzdálenosti do 50 metrů,
 • · malorážka s otevřenými mířidly na mizivé cíle ve vzdálenosti do 50 metrů.

Pistolové disciplíny

 • · Rychlopalná pistole – RP – (mezinárodní disciplína) - střílí se na 5 terčů ve vzdálenosti 25 metrů v sériích za 8, 6 a 4 vteřiny, celkem 60 ran, rozdělených na dvě poloviny. Může se použít jakákoliv pistole ráže 5,6 mm předepsané maximální hmotnosti a rozměrů.
 • · Velkorážní pistole – VP – (mezinárodní disciplína) - používá se jakákoliv pistole ráže 7,62 - 9,65 mm a střelivo se středovým zápalem. Odpor spouště musí být min. 1360 g (3 lb). Střílí se celkem 60 ran, 30 na kruhový terč, dalších 30 v pětiranných sériích na otočný terč, na vzdálenost 25 metrů. Disciplína je určena pro muže a juniory, u nás ji občas střílejí i ženy.
 • · Sportovní pistole – SP - má podobná pravidla jako velkorážní pistole, pouze je předepsána ráže 5,6 mm. Pro ženy a juniorky je to mezinárodní a olympijská disciplína, u nás ji jako národní disciplínu střílí všechny kategorie. Odpor spouště je předepsán min. 1000 g.
 • · Standardní pistole – StP – (mezinárodní disciplína) - má se sportovní pistolí shodná ustanovení co se týká rozměrů, hmotností a odporu spouště. Střílí se s ní závod 3x20 ran, v pětiranných sériích za 150, 20 a 10 vteřin. Tato disciplína je určena pro muže a juniory.
 • · Libovolná pistole – LP – (olympijská disciplína) - nejstarší pistolová disciplína, střílí se bez větších změn pravidel od začátku tohoto století. Používá se jakákoli pistole ráže 5,6 mm pro střelivo s okrajovým zápalem, které se nabíjí jen po jedné ráně. Střílí se na 50 metrů 60 ran a je to nejen nejstarší, ale i nejnáročnější pistolová disciplína. Střílí ji muži a junioři.
 • · Vzduchová pistole – VzPi – (olympijská disciplína) - nejmladší z pistolovým disciplín. Používá se pistole ráže 4,5 mm o celkové hmotnosti max 1500 g a odporu spouště min. 500 g. Střílí se na 10 metrů, mužské kategorie 60 ran, ženské kategorie 40 ran.
 • · Nově jsou zaváděny dvě nové mezinárodní disciplíny pro vzduchovou pistoli rychlopalný program a standardní program. Charakterem jsou tyto disciplíny variací na rychlopalnou a sportovní pistoli v podmínkách střelby na 10 metrů. Zbraně pro tyto naposled jmenované disciplíny se ovšem od klasické terčové pistole liší, musí být víceranné a opakovací, což je u vzduchových zbraní náročný technický problém. Nejsou proto zatím příliš rozšířeny, neboť jsou poměrně drah

Tato kategorie neobsahuje žádné články.

REKLAMA

S PODPOROU ...

SEO