FACEBOOK

NAŠE ÚSPĚCHY

PRO VEŘEJNOST

Vyhledávání

SPONZOŘI

ZAJÍMAVOSTI ...

Kategorie: AKTUALITY

ZÁPIS do KROUŽKU SPORTOVNÍ STŘELBY na sezónu 2020/2021 - Trénink věk od 13 let

ZÁPIS do KROUŽKU SPORTOVNÍ STŘELBY na sezónu 2020/2021 - Trénink věk od 13 let Vyhlašujeme zápis do kroužku sportovní střelby pořádaným pod DDM PRAHA 5 na sezónu 09/2020 - 06/2021 pro tréninky STŘELCI I. Zápis je přednostně určen pro věkovou kategorii nad 13 let ( ročník narození do 2006) se specifickým zaměřením na střelbu ve stoje...

Zápis do oddílové sezóny 2020/2021 pro stávající členy z řad dětí a mládeže pro střelbu ze vzduchové pušky. 

STŘELBA VE STOJE - Věk nad 13 let ( ročník do 2006)

PŘIHLÁŠKA ZDE ....


Informace k zápisu na sezónu 2020/2021

V tomto roce je na termín Pondělí určena přednostně střelba ve stoje pro starší střelce. Při přihlášení je tedy třeba vzít v úvahu specifika této disciplíny s plným uvědoměním si vyšší podpory dětí ze strany rodičů především co do nutnosti postupného doplnění střeleckého vybavení, kterým klub nedisponuje.

 

Od 14 let se ve střelbě ze vzduchové pušky soutěží v poloze vestoje. Zájemcii začátečníciv této věkové kategorii ( ročníky do r.2006)  se mohou seznámit se základy této disciplíny. Zpočátku využívají základní klubové vybavení tzn. vzduchovou pušku a střelecký kabát, které jsou vhodné především pro střelbu v poloze vleže.

Po maximálně 2-3 měsících se střelec rozhodne, jestli chce ve střebě vestoje pokračovat. Pro další střílení je nutné se individuálně dovybavit. Jde především o vhodnější pušku, střelecké kalhoty, kvalitnější kabát a střelecké boty. Jedná se o poměrně drahé věci, bez kterých je však postupné zlepšování střelce značně omezené. Vzhledem ke specifickému zatíženíí těla přii poloze vestoje je také důležité všemi dostupnými prostředky kompenzovat negativní dopady na zdraví a to především zpevněním postoje speciálními kalhotami a kabátem. Momentální materiální vybavení klubu a jeho finanční možnosti neumožňují zajišní žádoucí výbavy pro starší střece střílející vestoje. 

Cena odpovídajícího oblečení je cca 10 - 30 tisíc Kč, cena pušek začíná zhruba na 35 tisících Kč, boty lze poříit od 3 tisíc Kč. Cena závisí na tom, jedná-li se o nové nebo již používané vybavení. To je čas od času možné sehnat od jiných střelců v našem klubu nebo jinde. Kvalita a vhodnost použitých věcí je zpravidla dostatečná pro další trénink.

 

S výběrem a nákupem střeleckého vybavení budeme maximálně nápomocni. 

 

Termín zápisu : 19.8.2020-20.9.2020

Termíny tréninků : Pondělí 16-18h (STŘELCI I)

Místo tréninků : ZŠ Kuncova , Praha 5 Stodůlky

Věk zájemců : ročník do 2006 (mladší budou přijati v případě volných kapacit, o přijetí rozhoduje vedení klubu )

Cena kroužkovné DDM PRAHA 5 děti a mládež do 25 let: 2000 Kč -STŘELCI I, 

- v případě zájmu o tréninky 2x týdně je v pří volné kapacitě cena 4000 Kč/rok ( v průběhu září určuje vedení klubu)

- v případě volných kapacit možný i trénink strarších 25 let cena 4500 Kč/rok trénink 1x týdně ( v průběhu září určuje vedení klubu)

Cena členství START v SSK DDM PRAHA 5 : 200 Kč/rok - členství START, 700 Kč/rok řádné členství ( pro stávající členy) 

Ostatní základní náklady :

- 800Kč/rok hnací plyn pro vzduchové zbraně, terče, spotřební materiál

- diabolky (500ks=200Kč)

Podrobnosti o kroužku sportovní střelby, vybavení atd. naleznete zde : http://www.sskpraha5.cz/index.php?p=kategorie1

Celková kapacita : STŘELCI I - 18 míst ( vč. náhradníků)

V rámci trénnku je k dispozici 12 stavů ke střelbě ze vzduchové pušky. V rámci tréninku pak probíhá vzájemné střídání střelců dle trenérů tak, aby časový úsek byl rovnoměrně rozložen mezi všechny přítomné střelce. Důvodem tohoto opatření je vysoký zájem o sportovní střelbu ze strany dětía mládeže, omezená prostorová kapacita s cílem pokytnout možnost střelby co největšímu počtu zájemců.


 


 Stav přihlášených 

print Formát pro tisk

REKLAMA

S PODPOROU ...

SEO