FACEBOOK

NAŠE ÚSPĚCHY

PRO VEŘEJNOST

Vyhledávání

SPONZOŘI

ZAJÍMAVOSTI ...

Kategorie: AKTUALITY

SSK DDM PRAHA 5 - Zahájení činnosti v sezóně 2021/2022 - Informace

SSK DDM PRAHA 5 - Zahájení činnosti v sezóně 2021/2022 - Informace

Dobrý den

S optimistickým výhledem na začátek školního roku 2021/2022 Vám přinášíme informaci o organizaci kroužku sporotovní střeby na tuto sezónu. S ohledem na stav tréninkových a trenérských kapacit jsme se rozhodli pro střelbu v tomto rozsahu :

Tréninky : Pondělí, Středa 16-18 hod 

Ročníky 2012-2009 - střelba vleže ( základy sportovní střelby )

V rámci tréninku se mohou na jednom stanovišti pravidelně střídat 2 střelci.

Ročníky 2008 a starší - střelba ve stoje pro pokročilé ( zdokonalení v technice střelby + příprava na soutěže s účastní na soutěžích cca 1-2x za měsíc)

Pro střílení ve stoje pro pokročilé je nutné se individuálně dovybavit. Jde především o vhodnější pušku, střelecké kalhoty, kvalitnější kabát a střelecké boty. Jedná se o poměrně drahé věci, bez kterých je však postupné zlepšování střelce značně omezené. Vzhledem ke specifickému zatíženíí těla přii poloze vestoje je také důležité všemi dostupnými prostředky kompenzovat negativní dopady na zdraví a to především zpevněním postoje speciálními kalhotami a kabátem. Cena odpovídajícího vybavené -oblečení je cca 10 - 30 tisíc Kč.

Počet střelců na trénink : max. 16 ( 1 střelec-1x týdně )

Pondělí - 10 střelců 9-12 let / 2012-2009 ( Začátečníci) + 6 střelců (pokročilí - již střílející členové klubu)

Středa -  10 střelců 9-12 let / 2012-2009 ( Začátečníci) + 6 střelců (pokročilí - již střílející členové klubu)

Cena kroužku 2021/2022:

Kroužkovné - 2000 Kč/sezóna/1x týdně + členský příspěvěk do SSK DDM PRAHA 5 - 500Kč/sezóna + Správa SSK DDM PRAHA 5 - 800Kč/sezóna/1x týdně

Začátek kroužku :

Středa 29.9.2021 - Informační schůzka pro oba tréninkové časy (Po+St)

od 4.10.2021 - Pravidelné tréninky (Po+St)

 

Způsob přihlášení : 
Přednostně budou přijati střelci zapsaní v předchozích sezónách a členové klubu SSK DDM Praha 5

Střelci 9-12 let / 2012-2009 (Začátečníci)  - Od září 2021 přes webové stránky http://www.ddmpraha5.cz/krouzky-prehled-krouzku
Pokud budete  chtít přihlásit děti dříve, múžete tak učinit do 29.8.2021 prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu trenéra studeni@volny.cz . Ve zprávě uveďte tyto údaje:


1. Jméno a příjmení dítěte
2. Rodné číslo dítěte
3. Zdravotní pojišťovnu dítěte
4. Adresu bydliště
5. Jméno zákonného zástupce
6. Telefón na zákonného zástupce

Střelci 13 let a starší / 2008+ (pokročilí - již střílející členové klubu) - e-mailem na shora uvedenou adresu trenéra

Informace o kroužku : 

Novou sezónu zahájíme již tradiční "Informační schůzkou". Na schůzku zveme především nové střelce a jejich rodiče. Při této příležitosti bychom rádi představili trenérský tým, náplň činnosti, a zodpověděli případné dotazy především Vás rodičů. Představíme vám také jednotlivé střelecké disciplíny s tím co obnášejí, seznámíme Vás se vzduchovými zbraněmi, se kterými budou Vaše děti trénovat. Termín informační schůzky a zahájení sezóny tréninků nyní odhadujeme na začáteku října 2021 s tím, že budeme reagovat na aktuální epidemiologockou situaci a termín aktualizovat.

Z tohoto důvodu bych Vás chtěl požádat o sledování našich stránek http://sskpraha5.cz/, kde budeme zvěřejňovat průběžně nové informace jakmile je budemem mít k dispozici. O Termínu informační schůzky a zahájení tréninků Vás budeme informovat e-mailem.Věřím, že stávající situace nepotrvá dlouho a budeme moci sezónu zahájit v plánované době. Věřím také, že situaci pochopíte a budeme i nadále v kontaktu.

Velice děkujeme

Za SSK DDM Praha 5
Martin Studený - trenér
tel. 736 257 143
e-mail: studeni@volny.cz

 

print Formát pro tisk

REKLAMA

S PODPOROU ...

SEO