FACEBOOK

NAŠE ÚSPĚCHY

PRO VEŘEJNOST

Vyhledávání

SPONZOŘI

ZAJÍMAVOSTI ...

Kategorie: AKTUALITY

SSK bude žádat o dotaci z MŠMT - INFO

SSK bude žádat o dotaci z MŠMT - INFORád bych Vás informoval, že SSK DDM PRAHA 5 bude v letošním roce žádat o dotaci na sportovní vybavení a náklady spojené s provozem klubu od MŠMT ...

Rád bych Vás informoval, že SSK DDM PRAHA 5 bude v letošním roce žádat o dotaci na sportovní vybavení a náklady spojené s provozem klubu od MŠMT. Dotační program ( program č.8) je program určený na podproru činnosti SK a TJ na roky 2017-2020. 

V letošním roce došlo k navýšení celkových prostředků ze státního rozpočtu oproti letům minulým až trojnásobně. Také došlo i k celkovému zjednušení především administrace dotace a podmínek pro malé SK a TJ. I to je důvodem, proč jsme se rozhodli v rámci tohoto programu zažádat o finanční prostředky na obnovu vybavení SSK. Plánujeme, dle objemu prostředků v programu a úpěšnosti, žádat i v následujících dvou letech.

Cílem je v následujících 3 letech v co možná nějvětší míře nahradit staré zbraně na CO TAU200, novými na vzduch. V případě úspěch se provede i dovybavení ostatním střelckým vybavením dle výše případné dotace.

Podmínkou pro podání žádosti s uzávěrkou 30.11.2016, je , aby všichni členové SSK DDM PRAHA 5 měli uhrazeny členské příspěvky na rok 2016 v min. výši 100 Kč. I proro jsem oslovili rodiče našich nových členů, kteří hradili poplatek ve výši 20 Kč o úhradu dalšího poplatku ve výši 100 Kč.

Výzva k doplacení členských příspěvků 2016 

 

Jmenný seznam s předpisem plateb příspěvků :


 

print Formát pro tisk

REKLAMA

S PODPOROU ...

SEO