FACEBOOK

NAŠE ÚSPĚCHY

PRO VEŘEJNOST

Vyhledávání

SPONZOŘI

ZAJÍMAVOSTI ...

Kategorie: AKTUALITY

MŠMT Informace o přidělení dotace pro rok 2019 ve výši 90.500 Kč

MŠMT Informace o přidělení dotace pro rok 2019 ve výši 90.500 KčRozdělení státního rozpočtu 2019 v oblasti sportu - neinvestiční prostředky Programu "Můj Klub" je v souladu s plánem hlavních úkolů MŠMT na I. pololetí roku 2019. Rozdělení "Můj Klub". bylo projednáno poradní výběrovou komisí a schváleno poradou vedení MŠMT..

Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytované spolkům, které plní podmínky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Program "Můj Klub" - Organizace sportu ve sportovních klubech byl vyhlášen prostřednictvím materiálu „Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na období 2017- 2019“ pod č.j. MSMT-29154/2016.

Program je zaměřen na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jako podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže.

V rámci výzvy MŮJ KLUB 2019 byla k 19.11.2019 navržena dotace pro celkem 5.538 žadatelů v objemu přes 1 282 488 453 Kč, z toho bylo k tomuto datu vyplaceno 4.783 spolků v celkové výši více než 1.134 mld. Kč. 430 klubů nesplnilo podmínky přidělení dotace.

SSK DDM PRAHA 5 z prostředků dotace ve výši 90.500 Kč MŮJ KLUB 2019 pořídí tři nové sportovní vzduchovky pro střelbu v leže a ve stoje v souladu s plánem klubu obnovy zbraní pro sportovní střelbu.

print Formát pro tisk

REKLAMA

S PODPOROU ...

SEO